Klik hier voor het herroepingsformulier.

 

Download hier het onaangepaste Europese modelformulier voor herroeping. 

Consument:

Je hebt het recht, als particulier, om binnen een termijn van 30 dagen zonder opgave van redenen de volledige overeenkomst te herroepen. 

De herroepingstermijn verstrijkt 30 dagen na de dag waarop je of een door jouw aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet je ons via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk, per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen de overeenkomst te herroepen. Je kunt hiervoor gebruikmaken van het modelformulier voor herroeping (PDF Download), maar bent hiertoe niet verplicht.
Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om je mededeling betreffende je uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Retourkosten bij volledige retourzending zijn voor 123impregneer

  • De retourkosten zijn voor 123impregneer.nl.
  • Na het aanvragen van de retour ontvang je van ons kosteloos een retour etiket.
  • Retourneren is gratis als je gebruikmaakt van onze retourprocedure. Uiteraard kun je de producten
    ook via een andere vervoerder retourneren, dan zijn de kosten wel voor jou zelf.

Bedrijven: 

Voor bedrijven die een order, deels of geheel, retourneren zullen we altijd de verzendkosten van €8,95 per pakket verrekenen. Bedrijven hebben geen recht op gratis retourneren.


Gevolgen van de herroeping

Als je de overeenkomst herroept, ontvang je alle betalingen die je tot op dat moment hebt gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van jouw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van je beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug.

Indien je, als particulier, slechts een deel van je bestelling retour stuurt dan zullen we de kosten verrekenen a €8,95 per pakket. Wij betalen je terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee je de oorspronkelijke transactie hebt verricht, tenzij je uitdrukkelijk anderszins hebt ingestemd. Voor de terugbetaling worden geen kosten in rekening gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of je hebt aangetoond dat je de goederen hebt teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

Je dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 30 dagen na de dag waarop je besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. Je bent op tijd als je de goederen terugstuurt voordat de termijn van 30 dagen is verstreken.

123impregneer.nl
De Vente 1E
7261 ST Ruurlo

Je bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.