Delen
Deel dit product
Uw review toevoegen
Beoordeel Houtwormdood OL - Q-care

Houtwormdood OL - Q-care

€24,95
op voorraad
Q-care Houtwormdood OL is een houtworm en boktor bestrijdingsmiddel. Dit middel is geschikt voor ieder onbehandeld houten oppervlak.
Voor 15:00 uur besteld, morgen in huis.
123impregneer.nl - Uw specialist in impregneermiddelen.nl
 • Gratis verzending vanaf €35
  Veilig en vertrouwd betalen.
 • Snelle levering
  Op werkdagen voor 15:00 uur besteld? Morgen in huis!
 • Vragen?
  Onze klantenservice staat voor u klaar!
 • Kwaliteit
  10 jaar garantie op productwerking.
Beschrijving

WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT

Toegestaan is uitsluitend het gebruik als middel: a) voor het behandelen van hout onder dak dat door insecten is aangetast (curatief); b) voor het preventief behandelen van hout dat bestemd is voor gebruik onder dak, ter voorkoming van aantasting door insecten. Behandeling en opslag van hout dienen plaats te vinden onder dak en/of boven een vloeistofdichte vloer. Lozing op het riool van het middel is niet toegestaan. Resten die het middel bevatten, dienen te worden verwijderd als chemisch afval. De gebruiksaanwijzing zoals opgenomen onder B. moet worden aangehouden. Het middel is uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik.

GEBRUIKSAANWIJZING

Verdelgt houtworm en andere houtaantastende insecten en voorkomt bij een juiste toepassing gedurende langere tijd heraantasting. Curatieve toepassing Het houtwerk eerst van stof, vuil en boormeel ontdoen. Dit moet droog geschieden. Bij aantasting door de huisboktor is het gewenst eerst de boorgangen open te steken en het aanwezige boormeel zoveel mogelijk uit te borstelen. Boormeel en afvalhout moeten worden verwijderd en bij voorkeur verbrand. Alvorens het hout met dit middel te behandelen eerst aanwezige beits, verf of waslagen verwijderen. Op het te behandelen oppervlak tenminste 200 gram per m2 (dit is ca. 250 ml per m2) van het middel opbrengen d.m.v. bespuiten onder lage druk met grove druppel. De vereiste hoeveelheid zo nodig in meer dan één bewerking opbrengen, zodanig dat per bewerking de vloeistof juist niet afdruipt. Voor het bestrijden van de grote houtworm (Xestobium rufovillosum) moet het houtwerk plaatselijk onder druk worden geïnjecteerd.

Opmerking

Het verdient aanbeveling periodiek en in elk geval ca. 1 jaar na de toepassing te controleren of de behandeling afdoende is geweest. Wordt weer boormeel aangetroffen, dan het hout, eventueel plaatselijk, opnieuw met dit middel behandelen. Preventieve toepassing Op het te behandelen houtoppervlak moet tenminste 100 gram middel per m2 hout (dit is ca. 125 ml per m2 ) worden aangebracht. Het middel dient te worden toegepast d.m.v. dompelen, drenken of vacuümmethoden. De opnamen die kunnen worden bereikt zijn: dompelen : tenminste 20 liter per m3 hout drenken en dubbelvacuüm : 30 - 40 liter per m3 hout vacuüm/druk : 40 - 75 liter per m3 hout Alvorens te verduurzamen dient het hout alle benodigde bewerkingen te hebben ondergaan, zoals boren, kepen, e.d. Indien dergelijke bewerkingen na het verduurzamen worden uitgevoerd, dient een nabehandeling met dit middel plaats te vinden. Dit middel is gevaarlijk voor vissen en andere waterorganismen; voorkom verontreiniging van oppervlaktewater.

Gevaaraanduidingen:

H304: Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt H410: Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen

Voorzorgsmaatregelen:

P102: Buiten bereik van kinderen bewaren P270: Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product P273: Voorkom lozing in het milieu P280: Beschermende handschoenen/kleding/oogbescherming/gelaatbescherming dragen P308+P311: NA (mogelijke) blootstelling onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen P331: Geen braken opwekken P405: Achter slot bewaren P501: De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/nationale/internationale voorschriften EUH-zinnen: EUH066: Herhaaldelijke blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken EUH208: Bevat Permethrin. Kan een allergische reactie veroorzaken .

Toelatingsnummer : 9255 N 2.

Werkzame stof : 2,0 gram Permethrin per liter

Toxicologische groep : Synthetische Pyrethoide

Toelatingshouder: Q-Chem BV De trompet 1918, 1967 DB Heemskerk